Novetats

Erasmus + : Mujeres y niñas en ciencia ¡Por supuesto! 2018-2020.

 
Picture of Admin User
Erasmus + : Mujeres y niñas en ciencia ¡Por supuesto! 2018-2020.
by Admin User - Monday, 15 October 2018, 9:53 PM
 

cofinanciadoLogo.png

Erasmus + :  Mujeres y niñas en ciencia.
 ¡Por supuesto! 2018-2020.

INTERCANVI D’EDUCACIÓ ESCOLAR ESPANYA-ITÀLIA-PORTUGAL: PROJECTE 
FINANCIAT PER LA UNIÓ EUROPEA MITJANÇANT EL PROGRAMA ERASMUS +.
Es convoca a tots els alumnes de primer d’ESO interessats en la seua participació projecte Erasmus +, acompanyats pels seus pares  a una reunió informativa que tindrà lloc a la sala d’actes del institut el dia 25 d’octubre a les 19:00.

Prèviament, el dia 16 d’octubre  tots els  alumnes  de primer de l’ESO hauran rebut una carta de motivació per a completar, per part dels alumnes interessats, en presència de la mare, pare o tutor legal. Aquesta carta es lliurarà al professor tutor abans del 22 d’octubre.

L’entrega de la carta de motivació abans de la data de termini i l’assistència a la reunió son requisits de participació al programa.