Materials addicionals per a la realització de la prova