Exàmens i criteris de correcció de 2017 convocatòria extraordinària / Exámenes y criterios de corrección 2017 convocatoria extraordinaria